Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên danh thị thúy mơ
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường tiểu học định an 2
Tỉnh/thành huyện gò quao, tỉnh kiên giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 805 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 47 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này