Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạmddwuc Chung
Giới tính Nam
Đơn vị trường THPT Ân Thi
Tỉnh/thành Hưng Yên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 149 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này