Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Thị Nhàn
Giới tính Nữ
Đơn vị Nhà máy ô tô veam
Tỉnh/thành Thanh Hoá
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 12 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này