Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đoàn Thị Lành
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thọ Sơn
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13243 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1317 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này