Chào mừng quý vị đến với Website Trường Tiểu học Lam Sơn - Quận 6.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Vấn đề chung-Trao đổi >

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam,

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆTNAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN THƯỜNG TRỰC

 
   

 


              Số: 104 /KH-UBMT-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 


TP. Hồ chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm

Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

 

Thực hiện kế hoạch số 101 KH-MTTQ-BTT ngày 20/7/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015), 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015);

          Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, với nội dung cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

+ Thông qua cuộc thi, nhằm tìm hiểu và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân thành phố về Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019) và Chương trình hành động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2014 – 2019).

+ Cuộc thi phát động rộng rãi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành bạn với sự tham gia đông đảo của các giới, các tầng lớp nhân dân, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015), 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015).

+ Quá trình tổ chức thực hiện các nội dung cuộc thi đảm bảo công tâm, khách quan, chính xác.

II/ NỘI DUNG:

1/ Đối tượng tham gia cuộc thi:

- Các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng, cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc các cấp, Trưởng, Phó ban, thành viên Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp; Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các Lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước.

(Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và bộ phận phục vụ cuộc thi không được tham gia dự thi).

2/ Tài liệu nghiên cứu dự thi:

- Luật Mặt trận Tổ quốc ViệtNam.

- Điều lệ Mặt trận Tổ quốc ViệtNam.

- Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc ViệtNamnhiệm kỳ VIII (2014 – 2019)

- Chương trình hành động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2014 – 2019).

Toàn bộ tài liệu nghiên cứu dự thi có trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Hình thức và nội dung câu hỏi:

-         Hình thức: Thi trắc nghiệm

-         Nội dung: Trả lời 40 câu hỏi chính thức và 01 câu hỏi phụ

4/ Cách thức tham gia:

- Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Thành phố theo địa chỉ:

http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn

          - Bước 2: Vào Chuyên mục “cuộc thi Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” (bên phải Trang chủ của website Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố).

          - Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cá nhân và làm theo đúng yêu cầu.

          - Bước 4: Trả lời đầy đủ 40 câu trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ dự đoán số người tham gia cuộc thi.

          - Bước 5: Nhấn nút “Xác nhận” và trở về màn hình ban đầu, hoàn thành việc dự thi.

b/ Thể lệ cuộc thi:

- Mỗi cá nhân tham gia phải điền đầy đủ thông tin liên quan đến cá nhân khi tham gia cuộc thi theo đúng hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử.

- Mỗi người chỉ được tham gia dự thi 1 lần (đăng ký theo số chứng minh nhân dân)

- Trả lời đầy đủ 40 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi phụ (dự đoán số người tham gia cuộc thi).

- Trường hợp có nhiều người cùng trả lời đúng 40 câu hỏi, cùng dự đoán giống nhau về số người tham gia dự thi, thì người nào kết thúc phần dự thi sớm hơn thì người đó được xếp hạng cao hơn.

          4/ Thời gian tổ chức cuộc thi: từ ngày 15/09/2015 đến ngày 31/10/2015.

5/ Cơ cấu giải thưởng:

a/ 01 Giải nhất :             3.000.000 đồng/giải

b/ 05 Giải nhì   :             2.000.000 đồng/giải.

c/ 05 giải ba     :             1.000.000 đồng/giải

d/ 10 giải khuyến khích:             500.000 đồng/giải.

                    e/ 05 giải phong trào trị giá 2.000.000 đồng/giải dành cho những đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông và có bài thi đạt giải.

          Các cá nhân đạt giải ngoài trị giá tiền thưởng nêu trên được cấp giấy chứng nhận giải thưởng và quà tặng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

          Kết quả cuộc thi được công bố và phát giải vào dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tổ chức.

III/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1/ Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi:

          a/ Ông Trần Tấn Ngời – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng ban.

          b/ Ông Vũ Thanh Lưu - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Phó Trưởng ban.

c/ Ông Lê Văn Thu - Ủy viên thường trực, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

d/ Ông Nguyễn Dũng Hùng - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

e/ Bà Đặng Thị Minh Phượng - Ủy viên thường trực, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

Ban Tổ cuộc thi có nhiệm vụ: Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi; theo dõi, đôn đốc Mặt trận các quận, huyện và cơ sở vận động cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi. Quyết định và Công bố kết quả cuộc thi.

          2/ Thành lập Ban soạn thảo đề thi:

          a/ Ông Vũ Thanh Lưu - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng ban Soạn thảo đề thi.

b/ Ông Nguyễn Dũng Hùng - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ thành phố, Phó ban.

 c/ Ông Lê Văn Thu - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Đối ngoại nhân dân và Kiều bào Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

d/ Ông Nguyễn Đình Sáng - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Phong trào Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

e/ Ông Tạ Quang Việt - Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

f/ Ông Lý Ngọc Thạch - Trưởng ban Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

g/ Ông Lê Nguyễn Hồng Quang – Trưởng ban Ban TCCB-TĐKT Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

h/ Ông Vũ Mạnh Hải - Trưởng ban Ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

Ban soạn thảo đề thi có nhiệm vụ: Soạn thảo bộ đề thi, trong đó mỗi Ban chuyên môn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố chịu trách nhiệm soạn 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo 4 đáp án (a, b, c, d) trong đó có 1 đáp án đúng nhất. Các Ban hoàn thành soạn thảo đề thi và gởi đến Ban Tổ chức cuộc thi (đồng chí Hoàng Thị Khánh Vân) trước ngày 15/8/2015.

3/ Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Tổ chức cuộc thi và Ban soạn thảo đề thi:

a/ Ông Phan Xuân Lạt – Phó Ban Tuyên giáo, phụ trách Website MTTQ/TP, Tổ trưởng.

b/ Ông Lý Ngọc Thạch - Trưởng ban Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ thành phố, Tổ phó.

c/ Ông Lê Phúc Hậu – Phó Văn phòng Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

d/ Bà Hoàng Thị Khánh Vân – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

e/ Ông Đường Minh Hải – Nhân viên Văn phòng Ủy ban MTTQ thành phố, Thành viên.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ: Lập dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi trình Ban Tổ chức cuộc thi để đề xuất Ban Thường trực duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp các câu hỏi thi và đáp án do Ban Soạn thảo đề thi thực hiện.

- Thống kê danh sách thí sinh tham gia cuộc thi. Lập danh sách cá nhân dự thi theo cơ quan, đơn vị cấp thành phố và cấp quận, huyện; đề xuất tặng giải thưởng phong trào cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

          4/ Phân công:

          a/ Cấp Thành phố

+ Ban Tuyên giáo kết hợp với Văn phòng Ủy ban MTTQ thành phố:

- Liên hệ các Báo, Đài để tuyên truyền và cổ động cuộc thi.

+ Ban Tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưởng Ủy ban MTTQ thành phố:

- Phối hợp Ban Tổ chức cuộc thi chuẩn bị phần khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng.

+ Văn phòng Ủy ban MTTQ thành phố:

- Ký kết hợp đồng với Công ty Tin học xây dựng phần mềm cuộc thi chạy trên Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc thành phố.

- Đảm bảo toàn bộ kinh phí cuộc thi được Ban Thường trực phê duyệt.

          Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ quan vận động cán bộ, công chức và người lao động cơ quan tích cực tham gia cuộc thi.

          b/ Lãnh đạo các Tổ chức thành viên: Có nội dung phát động đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi này.

          c/ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 24 quận, huyện:

          Tích cực triển khai và vận động cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn quận, huyện tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

          5/ Thời gian thực hiện:

Từ ngày 25/7 – 31/7/2015

Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc thi

Từ ngày 01/8 – 14/8/2015

Các Ban hoàn thành soạn thảo đề thi

Từ ngày 15/8 – 14/9/2015

Ban Tổ chức cuộc thi xét chọn 40 câu hỏi thi; công bố bộ đề thi lên Trang thông tin điện tử Thành phố

Từ ngày 15/09/2012 đến ngày 31/10/2015

Tiến hành cuộc thi trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố

Từ ngày 01/11 đến 10/11/2015

Thống kê và xếp loại các cá nhân và đơn vị đạt giải cuộc thi

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “85 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.

                   

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo MTTW;

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy;

 - BTT UB.MTTQ/TP;

 - Lãnh đạo các Tổ chức thành viên;

 - BTT UB MTTQ 24 Q/H;

- Các đồng chí có tên trong kế hoạch;

 - Các Ban UB MTTQ/TP;

- Các Báo, Đài thành phố;

 - Chánh, Phó VP, Tài vụ;

- Website MTTQ/TP;

 - Lưu: VT, Ban TG

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

Trần Tấn Ngời

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Diễm My @ 21:57 18/09/2015
Số lượt xem: 566
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến