Chào mừng quý vị đến với Website Trường Tiểu học Lam Sơn - Quận 6.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Văn bản Bộ giáo dục

11765171 Bộ Giáo dục thay Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22 trên cơ sở hoàn thiện Thông tư 30 với hi vọng sẽ tạo ra khí thế mới cho giáo viên và học sinh tiểu học. Sau 2 năm thực hiện, Thông tư 30 đã được triển khai trên cả nước tuy nhiên Thông tư 30 cũng không tránh khỏi những hạn chế. Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT chính thức cho ra đời của Thông tư 22 trên cơ sở hoàn thiện Thông tư 30 với hi vọng sẽ tạo ra khí thế...
 • Sửa đổi thông tư 30 theo hướng đánh giá mức A, B, C
 • Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Năm học 2016-2017, học sinh các cấp tựu trường ngày 22/8/2016
 • Bộ GD-ĐT tiết lộ chương trình giáo dục phổ thông mới
 • Nhà trường chịu trách nhiệm về giáo dục kỹ năng sống
 • Bộ GD-ĐT chấn chỉnh việc giáo viên sử dụng nhiều sổ sách
 • LUẬT GIÁO DỤC
 • Quy định về dạy thêm, học thêm
 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC
 • Sẽ trả lương trên mức sống thực tế
 • Phụ cấp thâm niên cho hơn 1 triệu nhà giáo từ 1/9/2011
 • Lương công chức thấp nhưng chưa thể tăng
 • Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chếđộphụcấp thâm niên đối với nhà giáo (Có hiệulực01/9/2011)
 • Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
 • Điều lệ trường tiểu học mới -ban hành ngày 30/12/2010 chương 1,2,3
 • Điều lệ trường tiểu học mới -chuơng 4,5,6,7
 • Dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
 • Hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2010 - 2011
 • Thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Công đoàn
 • Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp
 • Hướng dẫn cách ghi học bạ Tiểu học theo thông tư 32
 • HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
 • III. CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
 • Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
 • Văn bản Sở giáo dục

  vận động quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn năm học 2010-2011
  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...